Bộ Phát Nhạc Chuyên Dụng Chuẩn DMX512

Liên hệ

• Standard DMX512(1990) protocol
• Standard 3.5mm audio interface
• Music format: MP3, WAV
• Sample rate: 48KHz
• Power amplifier power: load 4 ohms, 3W